Atlas Advokater har genom advokaterna Marcus Jonsson Engstrand och David Wallman biträtt GFG Invest AB vid bolagets överlåtelse av Trainparts Sweden AB till Stockwik Förvaltning AB (publ).

Trainparts Sweden AB är ett välrenommerat industriföretag med inriktning på underhåll, ombyggnad och nytillverkning av reservdelar till järnvägsfordon och vagnar. Detta gör Trainparts Sweden AB till en komplett leverantör av utrustning till järnvägsfordon. Trainparts Sweden AB är beläget i Bollnäs, Gävleborgs län, där det bedrivit verksamhet sedan 1989. Bolaget har sitt ursprung från SJ som sedan mitten av 1960 hade en verkstad i Bollnäs, idag levererar bolaget reservdelar och underhåll till några av Nordens största tågbolag. 

Trainparts Sweden AB:s nettoomsättning uppgick den senaste tolvmånadersperioden till strax under 17 miljoner kronor.

Stockwik Förvaltning AB (publ.) förvärvar samtliga aktier i Trainparts Sweden AB. Förvärvet är ett led i Stockwik Förvaltning AB:s (publ.) ambition att förvärva välskötta och lönsamma svenska kvalitétsföretag.

Kontakt

Marcus Jonsson Engstrand

076 849 5800

marcus@atasadvokater.com

Verksamhetsområde

Kommersiella avtal, aktieöverlåtelse, företagsförvärv, affärsjuridik, kommersiella tvister