Barns rätt till umgänge med en frihetsberövad förälder

Många barn i Sverige har en förälder som sitter i häkte eller fängelse. Enligt Socialstyrelsen har varje år minst 8000 barn i Sverige en förälder i fängelse. Ett barn har lika mycket rätt till umgänge med en frihetsberövad förälder som till en förälder som inte är det.

Ersättning för felaktiga frihetsberövanden

Den som på något sätt har varit utsatt för ett felaktigt frihetsberövande från statens sida, till exempel varit häktad eller suttit i fängelse, på vad som senare visar sig vara felaktiga grunder har enligt frihetsberövandelagen under vissa förutsättningar rätt till ersättning från staten.

Nya nivåer av kränkningsersättning!

Den som utsatts för ett brott har i många fall rätt till skadestånd från gärningsmannen, bl.a. i form av så kallad kränkningsersättning.

Atlas Advokater söker en administrativ kontorsansvarig

Atlas Advokater är en ung och modern advokatbyrå, som har haft en spännande utveckling och som har vuxit stadigt alltsedan starten. I dagsläget är vi sex advokater, fem biträdande jurister och en administrativ kontorsansvarig. Vi sitter i representativa lokaler på Kungsholmen, i närheten av Rådhusets tunnelbanestation och Stockholms tingsrätt.

Förslag på nya bestämmelser i LVU

Det har nyligen presenterats en rad olika förslag på förändringar i fråga om LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), i syfte att förstärka barnets bästa. Vi på Atlas Advokater anser att dessa förslag är mycket efterlängtade och kommer att ge barnen ett förstärkt skydd.