Inlägg av jesper

Nya lagen om blåljussabotage ger hårdare straff

På flera orter runt om i Sverige har det de senaste åren förekommit angrepp på polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård. Det har ansetts vara ett allvarligt samhällsproblem att centrala blåljusverksamheter angrips och hindras från att utföra sina uppgifter. För att stärka det straffrättsliga skyddet för de centrala blåljusverksamheterna föreslog regeringen den 22 december 2016 de ändringar […]

Vid högtider sker en ökning av missbruk, våld och övergrepp

Cirka en halv miljon barn i Sverige lever med en förälder som lider av missbruk och psykisk ohälsa. För dessa barn är jul och nyår många gånger inte alls förknippad med tända ljus och mysiga kvällar. Våld, övergrepp och missbruk tar inte paus bara för att julen infinner sig. Detta gäller även vuxna som utsätts […]

Barn som bevittnar våld blir nu barnfridsbrott

Drygt 1 av 10 barn i Sverige, vilket i konkreta tal rör sig om drygt 200 000 barn, har någon gång bevittnat våld mot en närstående. I den senaste nationella kartläggningen av våld mot barn uppgav fjorton procent av de tillfrågade eleverna att de upplevt att en förälder utövat psykiskt eller fysiskt våld mot en […]

Atlas Advokater söker advokat

Om verksamheten Atlas Advokater är en ung och modern advokatbyrå som har haft en spännande utveckling och som har vuxit stadigt alltsedan starten 2017. I dagsläget är vi fem advokater och fyra bi-trädande jurister. Vårt huvudkontor är beläget i fina lokaler på Kungsholmen, i närheten av Stockholms tingsrätt, och vi har ett filialkontor i nya […]

Var går egentligen gränsen för förtal?

Flera åtal om grovt förtal har väckts i efterdyningarna av #MeToo. I juli dömdes en kvinna för grovt förtal efter att ha pekat ut en känd regissör som våldtäktsman. Den senaste i raden av förtalsåtal är åtalet mot Cissi Wallin. Cissi Wallin åtalades i augusti för grovt förtal. Hon publicerade ett instagraminlägg i vilket hon […]

Lagändring om rätten till målsägandebiträde

När en förundersökning inletts ska ett målsägandebiträde under vissa förutsättningar förordnas för målsägande. Något förenklat kan man säga att ett målsägandebiträde ska utses vid sexualbrott, andra allvarliga brott eller om målsägande annars har ett särskilt starkt behov av att få hjälp. Ett målsägandebiträde har till uppgift att tillvarata målsägandes intressen vid förundersökningen och under rättegången […]

Vad är riskbedömning i mål om vårdnad, boende och umgänge?

Riskbedömning är en viktig del inom mål om vårdnad, boende och umgänge. De senaste åren har sådana mål ökat markant. Statistik från Domstolsverket visar att det skett en ökning med 48% mellan 2006 och 2017. Vårdnadstvister innebär stora påfrestningar för barn då tvisten ofta är resultatet av en lång konflikt mellan föräldrar. Det är därför önskvärt […]

Kan det vara penningtvätt (brottsligt) att ta emot Swish åt kompisar?

I vissa fall kan det räknas som penningtvätt att ta emot pengar åt en kompis. I lagen om straff för penningtvättsbrott 4§ stadgas att den som gör det möjligt för någon att omsätta pengar som härrör från brott gör sig skyldig till penningtvättsbrott. Att ta emot en Swish-betalning för att därefter skicka vidare pengarna kan i […]

Lagen om vård av unga (LVU) och varför barn tvångsomhändertas

Lagen om vård av unga (LVU) är en tvångsvårdslagstiftning. 2018 genomförde SVT en granskning som visade att antalet barn som omhändertas enligt LVU ökat med 27 procent mellan år 2013 till 2018. Det finns många olika scenarion där ett barn kan tänkas bli omhändertaget enligt LVU. I lagen beskrivs två typer av fall där barnet […]

Vad du har för rättigheter om du är misstänkt för brott

Du som är misstänkt för brott har flera rättigheter, bland annat rätten till försvar. Om du är anhållen, häktad eller misstänkt för ett brott där du inte kan få ett lindrigare straff än 6 månaders fängelse har du rätt att begära en offentlig försvarare. Vidare kan en offentlig försvarare förordnas för vissa mindre allvarliga brott […]