Aktiebolaget beskrivs av juristprofessorn Torsten Sandström som en företagsform som förändrade västerlandetOch visst är det bra att kunna satsa på ett projekt utan att behöva ha ångest för att du blir personligen ruinerad om det inte går som du har tänkt dig. Men bli inte för bekväm! Regler till sin natur är allt som oftast förknippade med undantag.

Som styrelseledamot har du ett ansvar att iaktta vissa regler om du anar att ekonomin börjar stappla. Många återfinns i aktiebolagslagens 25:e kapitel. Det så kallade kapitalbristsreglerna innebär bland annat att styrelsen måste upprätta en kontrollbalansräkning och vidta andra åtgärder om de får skäl att anta att minst hälften av bolagets aktiekapital är förbrukat. Om dessa och andra åtgärder inte vidtas kan de bli personligen betalningsansvariga. Ha därför en juridisk expert eller revisor som vet vad som gäller!

Andra situationer där styrelsen kan bli personligt betalningsansvarig är om man startat ett underkapitaliserat bolag bara för att kunna driva process utan att betala domstolskostnader eller andra otillbörligheter. Det säger sig självt att du inte ska göra något sådant.

Har du frågor kring undantaget till aktiebolagslagen gyllene huvudregel, eller andra frågor kring bolagsrätt? Hör av dig till oss!