Nya nivåer av kränkningsersättning!

Den som utsatts för ett brott har i många fall rätt till skadestånd från gärningsmannen, bl.a. i form av så kallad kränkningsersättning.

Atlas Advokater söker en administrativ kontorsansvarig

Atlas Advokater är en ung och modern advokatbyrå, som har haft en spännande utveckling och som har vuxit stadigt alltsedan starten. I dagsläget är vi sex advokater, fem biträdande jurister och en administrativ kontorsansvarig. Vi sitter i representativa lokaler på Kungsholmen, i närheten av Rådhusets tunnelbanestation och Stockholms tingsrätt.

Förslag på nya bestämmelser i LVU

Det har nyligen presenterats en rad olika förslag på förändringar i fråga om LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), i syfte att förstärka barnets bästa. Vi på Atlas Advokater anser att dessa förslag är mycket efterlängtade och kommer att ge barnen ett förstärkt skydd.

Laga(r) efter läge – något om nya lagändringar år 2022

Nyårslöften är en sak, vallöften en annan. Ofta brukar de hållas i ungefär samma omfattning, fast när man bryter ett nyårslöfte drabbar det såklart bara en själv. Men så här när valåret tar fart sätter även lagstiftningsmaskineriet i gång. Vad har då hänt?

Obligatoriska informationssamtal innan process i domstol from 1 januari 2022

I somras trädde den första av nya lagregler i kraft inom familjerätten, nämligen att det uteslutande ska handla om föräldrarnas möjlighet att fatta gemensamma beslut om barnen och inte allmänna konflikter och samarbetssvårigheter som ska väga in för bedömning av gemensam respektive ensam vårdnad.

Juristpraktikant sökes

Juriststudent sökes till Atlas Advokaters affärsjuridiska avdelning, Kungsholmen Stockholm, för tio veckors praktik på heltid.