Olovliga bastubad – om uppsägningar och omplaceringar

De flesta företagare vet hur svårt det kan vara att säga upp en anställd – även när det finns goda skäl till det. Uppsägningar ska som regel föregås av idoga försök att omplacera arbetstagaren till en annan tjänst. Även här finns dock en varningsflagga.

Rättskraft – något att tänka på som företagare i tvist med privatperson (och för den delen vice versa)

Rättskraft är något som inte så många har koll på utanför juridikens sfär. I korthet betyder det att en tidigare dom kan ha betydelse i kommande rättegångar. Inom brottmål betyder det att när en dom vunnit laga kraft kan åtal inte föras om samma sak igen – såvida inte resning är för handen, vilket kan ske både till fördel för den dömde (Quickfallet) och till nackdel för den friade (Spekerödmordet).

Uppsåt till en gärning – vad betyder det egentligen?

För att en person ska kunna hållas straffrättsligt ansvarig för ett brott krävs det att personen antingen har begått gärningen med uppsåt eller genom oaktsamhet. Följande artikel kommer att behandla begreppet uppsåt, som är den ansvarsform som krävs i de allra flesta fall för att någon ska kunna dömas för brott.

Försäljning enligt samäganderättslagen

Fastigheten Haninge Sandemar 6:67 med adress Nämdövägen 16 Dalarö kommer försäljas på offentlig auktion enligt samäganderättslagen den 19 november 2021, genom av tingsrätten förordnad god man advokaten David Wallman. Se Husman Hagbergs annons ovan, där information och auktionsvillkor återfinns.

Planer i pandemiernas tid – om avdragsrätt för hemarbetsutrustning

Det har blivit hippt att jobba hemifrån. Inte ens Folkhälsomyndighetens ändrade riktlinjer kommer nog kunna ändra på det. Huspriserna skenar allteftersom folk vill skaffa större och finare ”hemmakontor” och företag gör sitt för att underlätta för anställda att välja.

Mordet på Einár – kan uttalanden om honom utgöra förtal?

Mordet på artisten Einár har fått stor uppmärksamhet och händelsen har föranlett att ett flertal artiklar och uttalanden om Einár har publicerats i media. I flera av dessa har Einár benämnts som ”gängkriminell”, något som kan utgöra förtal av avliden.