Olovliga bastubad – om uppsägningar och omplaceringar

De flesta företagare vet hur svårt det kan vara att säga upp en anställd – även när det finns goda skäl till det. Uppsägningar ska som regel föregås av idoga försök att omplacera arbetstagaren till en annan tjänst. Även här finns dock en varningsflagga.