Tills döden eller inkassokravet skiljer oss åt – om vådan av att låna ut bank-ID i nära relationer

Ibland händer det att ens bank-ID används på ett sätt som man inte hade tänkt. Detta är så vanligt förekommande att det nu börjat utarbetas rikligt med praxis på temat. I korthet måste långivaren visa att det är den påstådda elektroniska signaturen som har använts. Om långivaren lyckas med det är det innehavaren till den […]

Rättskraft – något att tänka på som företagare i tvist med privatperson (och för den delen vice versa)

Rättskraft är något som inte så många har koll på utanför juridikens sfär. I korthet betyder det att en tidigare dom kan ha betydelse i kommande rättegångar. Inom brottmål betyder det att när en dom vunnit laga kraft kan åtal inte föras om samma sak igen – såvida inte resning är för handen, vilket kan ske både till fördel för den dömde (Quickfallet) och till nackdel för den friade (Spekerödmordet).