Kärt barn har många namn – något om förväxlingsrisk efter en nylig bedömning av Patent- och marknadsdomstolen

Du kanske går i tankarna om att starta eget.  Hur är det då med företagsnamn? Finns det då ens några namn kvar att välja? Rätt som det är så kommer det komma en galning från andra sidan jordklotet och hävdar att han äger rättigheterna till det, om du så än döpt ditt företag efter din högst obskyra gamla faster Agda. Eller?

Rättskraft – något att tänka på som företagare i tvist med privatperson (och för den delen vice versa)

Rättskraft är något som inte så många har koll på utanför juridikens sfär. I korthet betyder det att en tidigare dom kan ha betydelse i kommande rättegångar. Inom brottmål betyder det att när en dom vunnit laga kraft kan åtal inte föras om samma sak igen – såvida inte resning är för handen, vilket kan ske både till fördel för den dömde (Quickfallet) och till nackdel för den friade (Spekerödmordet).