Barns rätt till umgänge med en frihetsberövad förälder

Många barn i Sverige har en förälder som sitter i häkte eller fängelse. Enligt Socialstyrelsen har varje år minst 8000 barn i Sverige en förälder i fängelse. Ett barn har lika mycket rätt till umgänge med en frihetsberövad förälder som till en förälder som inte är det.

Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister

Den 1 juli 2021 infördes flera nya regler som syftar till att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadstvister. Som tidigare gäller fortfarande att det är barnets bästa som ska vara avgörande när olika intressen vägs emot varandra.

Förslaget om införande av en familjevecka

Regeringen presenterade nyligen ett förslag om s.k. familjevecka. Förslaget innebär att det ska vara möjligt för arbetande föräldrar att vara lediga tillsammans med sitt barn under t.ex. ett lov eller studiedag, eller för att vara med på ett utvecklingssamtal om barnet.

Det nya barnfridsbrottet

Den 1 juli 2021 infördes ett nytt brott som kallas barnfridsbrott. Brottet har förts in i 4 kap. 3 § brottsbalken, och innebär att det numera är brottsligt att låta barn bevittna vissa brott som räknas upp i lagen. Syftet med det nya brottet är att stärka skyddet för barn som bevittnar brott mellan närstående, då dessa barn enligt forskning löper ökad risk att drabbas av både psykisk och fysisk ohälsa. Studier tyder på att vart tionde barn i Sverige någon gång har upplevt våld mellan två vuxna som är närstående till barnet.