Företagsförvärv i tre steg

Företagsförvärv kan te sig lockande för den enskilde entreprenören. Rätt genomförda kan de medföra stora synergieffekter och god avkastning för det köpande företaget. Men det kan vara på sin plats med en reality check: de flesta företagsförvärv misslyckas.