Avtalsrätten – Anbud och accept: ruinens hörnstenar

Riktigt så illa är det inte, förstås. Det finns visserligen några områden där så kallad kontraheringsplikt råder, vilka kan aktualiseras för hyresvärdar, för försäkringsbolag och några andra aktörer.