Håll huvudet kallt – en bra tumregel när det hettar till

Generellt sett är det en bra idé, både för enskilda och företagsledare, att hålla huvudet kallt när det hettar till. Det värsta man kan göra är att agera överilat. Hävningar i synnerhet är rättshandlingar där det inte skadar att vara återhållsam.

Säg det med ett aktieägaravtal

Kärleken gör en blind. I den bästa av världar spelar ett sådant handikapp ingen roll, utan ni kommer ändå vara tillsammans livet ut.

Bättre en fågel i handen… om förlikning

Det är ett ofta upprepat mantra bland jurister att ”90 % av alla tvistemål slutar med förlikning”. Den påstådda procentenheten kan variera, men det är en allmänt vedertagen sanning – hur sann den än må vara – att de flesta tvistemål görs upp i godo och aldrig förs till ett slutligt materiellt avgörande.

Avtalsrättens A och O: dokumentera mera, och vikten av skriftlighet

I den bästa av världar gäller muntliga avtal lika mycket som skriftliga. Som man snabbt märker då en process drar igång är detta dock inte den bästa av världar. De gamla romarna myntade begreppet ”verba volant, scripta manent”; eller, ”ord förflyga men skrifter består”. Det är mycket svårare att mot motpartens nekande bevisa att ett muntligt avtal har ingåtts. Motsatsvis är det mycket svårare att neka till att ett avtal ingåtts när det finns ett skriftligt avtal med avtalsparternas underskrifter i behörig ordning.

Medling i mål om vårdnad, boende och umgänge

En allmän utgångspunkt är att det är bäst för barnen om föräldrarna kommer överens och då är också förutsättningarna för att en sådan överenskommelse ska hålla på sikt större. I många mål om vårdnad, boende och umgänge av gemensamma barn är konflikten mellan föräldrarna mycket hög. Konflikten trappas ofta upp i samband med att den […]