Det är mänskligt att fela – men nödvändigt att dokumentera

Det är ibland lite skrämmande att vara företagare. Inte minst är styrelsesitsen bitvis allt annat än bekväm. Man är ansvarig inför bolagsstämman och om det vill sig riktigt illa kan skadeståndsanspråk riktas mot en för vad man har gjort i bolagets namn. Vad är lösningen? Ska man behöva noja och älta kring varje beslut man […]

Rättskraft – något att tänka på som företagare i tvist med privatperson (och för den delen vice versa)

Rättskraft är något som inte så många har koll på utanför juridikens sfär. I korthet betyder det att en tidigare dom kan ha betydelse i kommande rättegångar. Inom brottmål betyder det att när en dom vunnit laga kraft kan åtal inte föras om samma sak igen – såvida inte resning är för handen, vilket kan ske både till fördel för den dömde (Quickfallet) och till nackdel för den friade (Spekerödmordet).