Håll huvudet kallt – en bra tumregel när det hettar till

Generellt sett är det en bra idé, både för enskilda och företagsledare, att hålla huvudet kallt när det hettar till. Det värsta man kan göra är att agera överilat. Hävningar i synnerhet är rättshandlingar där det inte skadar att vara återhållsam.

Rättskraft – något att tänka på som företagare i tvist med privatperson (och för den delen vice versa)

Rättskraft är något som inte så många har koll på utanför juridikens sfär. I korthet betyder det att en tidigare dom kan ha betydelse i kommande rättegångar. Inom brottmål betyder det att när en dom vunnit laga kraft kan åtal inte föras om samma sak igen – såvida inte resning är för handen, vilket kan ske både till fördel för den dömde (Quickfallet) och till nackdel för den friade (Spekerödmordet).