För att rättsskyddet ska kunna tas i anspråk måste saken, dvs det Ni är oense om, vara tvistig, vilket innebär att den ena parten måste ha framställt ett anspråk som motparten helt eller delvis bestridit.

Rättsskyddet kan normalt tas i anspråk vid de flesta typer av tvistemål. Villkoren för rättsskydd kan dock variera mellan olika försäkringsbolag. Därför är det viktigt att Ni kontrollerar villkoren i just Er försäkring. Ni hittar information och uppgifter om Ert rättsskydd i försäkringsbrevet och i försäkringsvillkoren. Villkoren finns oftast på försäkringsbolagets hemsida. I villkoren finns också information om självriskens storlek.

Vi hjälper Er att ta reda på om det finns möjligheter att utnyttja rättsskyddet i ditt ärende och vi hjälper dig även med att göra en skadeanmälan till Ert försäkringsbolag.