Privat betalning

Om du varken skulle beviljas rättsskydd eller rättshjälp kan du själv betala dina jurist-/advokatkostnader. I de fall det är möjligt ger vi dig en uppskattning på hur många timmar ditt ärende kan ta i anspråk och vilken timdebitering som kommer att bli aktuell.