Har jag rätt till offentligt biträde?

Om tingsrätten, förvaltningsrätten, Migrationsverket eller Polismyndigheten utser ett biträde enligt ovan så stannar denna kostnad som huvudregel på staten. Vad gäller offentlig förvarare så är huvudregeln att staten betalar kostnaden för den offentlige försvararen.  Om du döms för brottet blir du, beroende på din inkomst, vanligen skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader men om du frikänns behöver du inte betala tillbaka något till staten.

Den som har rätt till biträde enligt ovan har rätt att välja vilken jurist/advokat den vill ska företräda denne och kan uppge detta till tingsrätten, förvaltningsrätten, Migrationsverket och Polismyndigheten. I annat fall går det bra att anlita oss som privat ombud.

Relaterade områden