Vad är rättshjälp

Rättshjälp syftar till att hjälpa privatpersoner, i förekommande fall även dödsbon, som inte kan få rättsligt bistånd på annat sätt.

För att kunna beviljas rättshjälp ska du som huvudregel ha haft en timmes rådgivning enligt rättshjälpslagen. Dessutom får inte summan av dina inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder överstiga 260 000 kr per år, det ska finnas behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna i ärendet. Rättshjälp beviljas inte om ärendet rör ett värde som är mindre än ett halvt basbelopp, det vill säga i dagsläget mindre än 22 000 kr.

Beviljas du rättshjälp ska du bidra till kostnaderna genom att betala en rättshjälpsavgift som bestäms till en procentuell andel av kostnaderna för hjälpen. Avgiftens storlek beror på dina ekonomiska förhållanden. Staten betalar resten.

Vi hjälper dig med att ta reda på om det finns möjligheter att beviljas rättshjälp i ditt ärende och vi hjälper dig även med att fylla i en rättshjälpsansökan.

Relaterade områden