När har man rätt till rättsskydd

För att rättsskyddet ska träda in måste tvisten ha uppstått med en annan part och du ska ha tecknat försäkringen före det att tvisten uppstod. Vissa försäkringar har som huvudregel att du ska ha haft din försäkring i minst två år för att kunna ta rättsskyddet i anspråk.

Om du har en tvist med någon som du har varit gift eller sambo med gäller vanligtvis inte rättsskyddet, om tvisten uppstår inom två år efter det att äktenskapet eller samboförhållandet upphörde.

Handlar tvisten om att överklaga ett myndighetsbeslut gäller inte rättsskyddet.

Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen. Därför är det viktigt att du kontrollerar villkoren för just din försäkring. Du hittar information och uppgifter om ditt rättsskydd i ditt försäkringsbrev och försäkringsvillkor, eller på försäkringsbolagens hemsidor. Där hittar du också information om självrisken du ska betala.

Rättsskyddet täcker oftast 80 procent av de nödvändiga kostnaderna för juristen eller advokaten, du betalar själv den resterande delen.

Vi hjälper dig med att ta reda på om det finns möjligheter att utnyttja i rättsskyddet i ditt ärende och vi hjälper dig också med att göra en anmälan om detta till ditt försäkringsbolag.

Relaterade områden