Vi hjälper dig

Atlas Advokater vänder sig till arbetsgivare som söker rådgivning eller ombud vid frågor om uppsägning eller avskedande av arbetstagare. Uppsägning kan ske antingen på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl. I vissa fall kan det även bli aktuellt med ett direkt avskedande.

Det är viktigt att en uppsägning eller ett avskedande går till på rätt sätt eftersom det annars kan medföra skadeståndsansvar för arbetsgivaren.

Lagen om anställningsskydd (LAS) och andra lagar

Lagen om anställningsskydd (LAS) är den huvudsakliga regelsamlingen för arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. Lagen tillämpas inte på uppdragstagare. Arbetstagaren har ett anställningsavtal som ställer arbetstagarens arbetskraft till förfogande. En uppdragstagare har ett uppdragsavtal som specificerar ett visst uppdrag och resultat. LAS är en semidispositiv lag, vilket innebär att lagen kan avtalas bort genom kollektivavtal till arbetstagarens fördel.

Andra lagar som diskuteras inom arbetsrätten är ArbetsmiljölagenSemesterlagenArbetstidslagenDiskrimineringslagen och Lag om offentlig anställning (LOA).

Vi på Atlas Advokater är specialiserade på alla arbetsrättsliga frågor och processer som rör uppsägning eller avskedande av arbetstagare. Om du söker rådgivning eller ombud, och vill veta mer om dina rättigheter som arbetsgivare, rekommenderar vi att du tar kontakt med oss.