Vi hjälper dig

Det finns olika typer av entreprenader, och olika regelverk som omfattar de olika entreprenadtyperna (t.ex. utförandeentreprenad, totalentreprenad och småhusentreprenad).

I entreprenadförhållanden kan det bli tvist om t.ex. kontraktshandlingar, kontraktssumma, kontraktstid, fel, betalningsplan, tidsplan, mät- och ersättningsregler, forcering, ÄTA-arbeten, beställning, à-prislista, mängdförteckning, innehållna medel, behörighet och befogenhet m.m. Vi hjälper er gärna med dessa frågor, och kommer i samråd med er fram till vad som bäst gynnar er i ert ärende.

Arvoden och betalning

Under den utomrättsliga handläggningen, d.v.s. innan det formellt sett uppstår en tvist med motparten, betalar ert företag själv arvodet till oss. Om ni inte kommer överens, utan ni vill få en domstolsprövning eller skiljenämndsprövning av er tvist kan ni ha rätt till rättsskydd från er företagsförsäkring. Vi ser alltid till att utreda era möjligheter till att få era advokatkostnader ersatta.