Vi hjälper dig

Det finns olika typer av entreprenader, och olika regelverk som omfattar de olika entreprenadtyperna (t.ex. utförandeentreprenad, totalentreprenad och småhusentreprenad). Det saknas dock i svensk rätt någon entreprenadspecifik lagstiftning, vilket gör att man i en tvist oftast har att förhålla sig till så kallade standardavtal (exempelvis AB04 och ABS09). I vissa entreprenader kan dock skyddande lagstiftning finnas till beställarens förmån, exempelvis i konsumentförhållanden, så kallade småhusentreprenader. Regler härom finns bland annat i konsumenttjänstlagen.
När du som företagare ingår ett entreprenadavtal är det en mängd viktiga frågor som kan göra sig påminda beroende på vilken roll man innehar (beställare eller entreprenör) och vilken sorts entreprenad det är fråga om (delad entreprenad, generalentreprenad, totalentreprenad). Det är en klok investering att i ett tidigt skede ha en heltäckande reglering av ansvarsfördelning, kostnader och i princip alla frågor som det senare kan uppstå en tvist kring.

I entreprenadförhållanden kan det bli tvist om t.ex. kontraktshandlingar, kontraktssumma, kontraktstid, fel, betalningsplan, tidsplan, mät- och ersättningsregler, forcering, ÄTA-arbeten, beställning, à-prislista, mängdförteckning, innehållna medel, behörighet och befogenhet m.m. Vi hjälper er gärna med dessa frågor, och kommer i samråd med er fram till vad som bäst gynnar er i ert ärende.

Arvoden och betalning

Under den utomrättsliga handläggningen, d.v.s. innan det formellt sett uppstår en tvist med motparten, betalar ert företag själv arvodet till oss. Om ni inte kommer överens, utan ni vill få en domstolsprövning eller skiljenämndsprövning av er tvist kan ni ha rätt till rättsskydd från er företagsförsäkring. Vi ser alltid till att utreda era möjligheter till att få era advokatkostnader ersatta.