Vi hjälper dig

Vi företräder klienter vid bland annat förvärv, exploatering och försäljning av fastigheter, och har därtill erfarenhet av andra fastighetsrelaterade ärenden.

Vi åtar oss även allehanda uppdrag inom kommersiell hyresrätt och har stor erfarenhet av att företräda klienter i allmän domstol och i Hyresnämnd.

Kontakta oss om Ni har några frågor.