Vi hjälper dig

En företagsöverlåtelse föregås oftast av förhandlingar och/eller upprättande eller granskande av avtal. Vissa överlåtelser är mer komplicerade än andra, men de ställer allt som oftast stora krav på kompetens från de juridiska rådgivare Ni väljer att anlita.

Vi på Atlas Advokater har gedigen erfarenhet av förhandlingar och granskning och/eller upprättande av avtal, och vi är därutöver vana vid att leda projekt. Vi biträder såväl säljare som köpare vid förvärv eller överlåtelser, i en rad olika branscher, och vi finner stor glädje i att arbeta med entreprenörer.