Du kanske går i tankarna om att starta eget.  Hur är det då med företagsnamn? Finns det då ens några namn kvar att välja? Rätt som det är så kommer det komma en galning från andra sidan jordklotet och hävdar att han äger rättigheterna till det, om du så än döpt ditt företag efter din högst obskyra gamla faster Agda. Eller?

Nja. Han kan komma och hävda det, för all del. Och visst är det lite roligt att välja ett namn som är helt olikt allt som alla andra tänkt på förut. Men riktigt så går det inte till, och behöver inte göra heller. Hur det går till regleras av lagen om företagsnamn. Ja, det finns en sådan också, för det finns lagar kring nästan allt nuförtiden.

I 2 kap. 3 § lagen om företagsnamn anges vissa situationer då ett företagsnamn inte får registreras. Så kan vara fallet om namnet är identiskt med ett äldre näringskännetecken för verksamhet av samma slag.

Det kan också handla om att det är identiskt med eller liknar ett äldre näringskännetecken för verksamhet av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, d.v.s. att användningen av företagsnamnet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder företagsnamnet och innehavaren av det äldre näringskännetecknet.

En till otillåten situation är att ett företagsnamn är identiskt med eller liknar ett äldre näringskännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av företagsnamnet utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för näringskännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Detta är kort och gott att renommésnylta på ett välkänt företagsnamn, och det gäller oavsett om du är verksam inom samma bransch eller någon annan. Du lär alltså inte komma undan med att kalla din bilverkstad för Motorola Mekaniska (detta alldeles oavsett eventuella kreativa juridiska argument om att du ibland kallas för ”Motor-Ola”).

Samtidigt är det inte bara att man råkar använda samma ord i företagsnamnet. Det utvisar ett nyligt avgörande från Patent- och marknadsdomstolen.

Fallet rörde en situation där båda företagen i och för sig hade ordet ”Publicus” i namnet. Namnen var däremot inte identiska varför det inte fanns anledning att av det skälet vägra registrera namnet på det bolag som kommit sist. Domstolen gick därför över till att pröva om det fanns en sådan förväxlingsrisk att registrering av det skälet borde vägras.

Domstolen noterade att ordet ”Publicus” var placerat på olika ställen i företagsnamnen och hade kombinerats med olika tillägg. Företagsnamnen skilde sig därmed tydligt åt i såväl visuellt som fonetiskt hänseende. Det hade vidare inte framkommit några omständigheter som visade att bolagen verkade inom samma område. Att bolaget som ville häva det andra bolagets namnregistrering hade ett väldigt brett verksamhetsområde angivet i bolagsordningen som i mindre del överlappade med det andra bolaget ansågs inte heller betyda att bolagen var verksamma inom samma bransch.

Domstolen konstaterade även att det inte fanns något som utvisade att bolaget som ville hindra registreringen var så pass välkänt att det utgjorde renommésnyltning från det andra bolagets sida. Inte heller var det visat att det senare bolaget hade agerat i ond tro. Det första bolagets ansökan om att det senare bolaget inte skulle få sitt bolagsnamn registrerat avslogs därför av Patent- och marknadsdomstolen.

Avgörandet illustrerar också en viktig princip i alla juridiska sammanhang: gå inte domstolen på nerverna. Domare är kunniga och professionella, men de är också människor.

I målet hade bolaget som ville få sin motparts namn avregistrerat fört processen försumligt. Man hade kommit in med inlagor i tid och otid, fått sammanträden inställda och vad mer. Det andra bolaget, som ju vunnit tvisten, krävde därför att bolagsmannen bakom det första bolaget skulle betala en del av deras rättegångskostnader.

Domstolen höll med. Utöver strax över en halv miljon kronor från det förlorande bolaget fick bolagsmannen – förvisso tillsammans med sitt bolag – punga ut med 178 925 kr.

Kärt barn kan ha många namn. Men kolla registret först, så det inte blir identiskt. Och vad du än gör, kalla det inte Motor-Ola Mekaniska. Inte så mycket för att det är ett intrång i andras företagsnamn, utan för att en så dålig ordvits lär skrämma bort eventuella kunder.

Patent- och marknadsdomstolens avgörande meddelades den 13 december 2021 och har målnummer PMT 20547-20, för den som vill begära ut allmänna handlingar.