Ett målsägandebiträde är en jurist eller advokat som är önskad av målsäganden eller utsedd av domstolen för att ta tillvara målsägandens intressen under hela processen. Detta kan innebära stöd vid polisförhör, råd och hjälp vid skadeståndstalan och hjälp att överklaga och driva vidare frågan i hovrätten. Normalt ska målsägandebiträde alltid utses vid alla typer av våldsbrott och sexualbrott. Målsägandebiträde kan även utses vid andra typer av brott, det görs alltid en individuell bedömning.

Målsägande har alltid rätt att önska målsägandebiträde och i vissa fall beviljas detta enligt lagen om målsägandebiträden (1988:609). Målsägandebiträdet finansieras alltid av staten i Tingsrätten.

I ett uppmärksammat fall anklagade två kvinnor en man för att ha våldtagit dem. Domen prövades av Tingsrätten som initialt gjorde bedömningen att mannen skulle frias i det ena fallet och dömas i det andra. När fallet överklagades till Hovrätten önskade kvinnorna samma målsägandebiträden som de haft under förhandlingen i Tingsrätten.

Hovrätten avslog då båda kvinnornas önskan och grundade detta beslut i den nya lag som trädde i kraft sommaren 2018. Lagen innebär att Hovrätten från fall till fall ska göra specifika bedömningar om det kan anses nödvändigt att utse ett målsägandebiträde. Det handlar uteslutande om en ekonomisk nedskärning.

Flera studier som gjorts påvisar att målsägandebiträden vid specifikt våldtäktsdomar spelar en avgörande roll för både brottsoffrets upplevelse likväl som sannolikheten att denne väljer att medverka i processen. Detta kan i slutändan vara avgörande för den slutliga domen.

Utifrån samhällets perspektiv konstaterar den lagrådsremiss som låg till grund för lagändringen att kostnaden för målsägandebiträden har ökat stadigt sedan 2004. Kostnaden har ökat mer än andelen avgjorda brottmål. Anledningar till detta är enligt remissen en ökad kännedom om rätten till målsägandebiträden samt en ökad andel sexualbrott som är internetbaserade vilket kan föranleda fler målsägande.

Atlas Advokater står fast i sin övertygelse om att målsägandebiträden har en viktig och avgörande inverkan i både individens samt rättsväsendets möjlighet att i största möjliga utsträckning skydda och stärka brottsoffer att orka fullfölja hela processen och få upprättelse.