Advokat på Atlas Advokater

Amanda Wibom är specialiserad på personskaderätt och ekonomisk familjerätt. Amanda har erfarenhet av att verka som ombud i och utanför domstol i ärenden om bland annat personskaderätt, försäkring, bodelning, arv, skadestånd samt som offentligt biträde i ärenden om asyl. Innan hon började på Atlas Advokater arbetade Amanda på en annan advokatbyrå.

Amanda har stort intresse för heminredning och design och gillar att spendera sin lediga tid i naturen eller i skärgården, gärna i sällskap med hund.

Maila Ring

Erfarenheter

 • Jurist vid Atlas Advokater, 2020-
 • Jurist vid advokatbyrå, 2018-2020
 • Familjens jurists stipendium för examensuppsats (Nyttjanderättsersättning i samband med separation mellan makar eller sambor), 2019
 • Juristexamen vid Uppsala universitet, 2018
 • Juridisk rådgivare Villaägarnas riksförbund, 2016-2017’
 • Språk: svenska, engelska.

Arbetsområden

 • Ombud för part i bodelning/bouppteckning/arvskifte.
 • Ombud i personskadeärenden såsom tvist med anledning av trafik-, arbets- eller patientskada.
 • Ombud i ärenden rörande personförsäkring såsom olycksfallsförsäkring
 • Ombud i skadeståndsärenden
 • Offentligt biträde inom asyl