Advokat på Atlas Advokater

David åtar sig främst uppdrag rörande kommersiella tvister och rådgivning för företag men även civilrättsliga tvister av olika typer. David har ett särskilt intresse för avtals-, entreprenad- och fastighetsrelaterade frågor. Han har gedigen erfarenhet av att verka som ombud i domstol för både privatpersoner och företag i allehanda typer av tvistemål; främst tvister som uppkommit i samband med person- och sakförsäkringar, nybyggnationer, konsumententreprenader, kommersiell hyresrätt och fel i fastighet.

David har delat uppväxten mellan Göteborg, Stockholm och Jämtland. Han har ett stort intresse för idrott och friluftsaktiviteter som vandring och skidåkning. David tog examen som jurist från Stockholms universitet 2013 med specialinriktning mot bolagsrätt och miljörätt.

Maila Ring

Erfarenheter

 • Advokat vid Atlas Advokater, 2020-
 • Advokat vid advokatbyrå, 2017-2020
 • Jurist vid advokatbyrå, 2014-2017
 • Bolagsjurist Dorunner AB, 2013-2014
 • Juris Kandidatexamen vid Stockholms universitet, 2013
 • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2017
 • Språk: svenska, engelska

Arbetsområden

 • Tvistelösning inom och utom domstol samt skiljeförfaranden
 • Företagsöverlåtelser
 • Fastighetsrätt och Entreprenadrätt
 • Försäkrings- och Skadeståndsrätt
 • Kommersiell avtalsrätt samt Arbetsrätt