Emelie Ageby Svensson

Biträdande jurist

Biträdande jurist på Atlas Advokater

Emelie Ageby Svensson har erfarenhet av att verka i och utanför domstol som ombud för privatpersoner i ärenden om bl.a. skadestånd, försäkringsersättning till följd av personskada, bodelning och ärenden om barns boende, umgänge och vårdnad, som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt offentligt biträde i mål om tvångsomhändertagande av barn enligt LVU.

Emelie har en stor kärlek för att resa och upptäcker gärna nya platser genom det lokala köket. När tillfälle ges lägger hon också gärna tid på det nyfunna intresset för friluftsaktiviteter som bland annat löpning och längdskidåkning, helst utövade i gott sällskap. Emelie är likväl en inbiten Stockholmare alltsedan uppväxten och bor idag i centrala Stockholm tillsammans med sin sambo och labradoren Dexter.

Maila Ring

Erfarenheter

 • Biträdande jurist vid Atlas Advokater, 2018-
 • Biträdande jurist vid advokatbyrå, 2017-2018
 • Juristexamen vid Stockholms Universitet, 2017
 • Språk: svenska, engelska

Arbetsområden

 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • Offentligt biträde i ärenden om LVU/LPT/LVM
 • Ombud för part i bodelningar och bouppteckningar
 • Ombud i tvist om barns boende, umgänge och vårdnad
 • Ombud i personskadeärenden så som t.ex. trafikskador och patientskador
 • Ombud i skadeståndsärenden