Emelie Righammar

Advokat

Delägare samt grundare av Atlas Advokater.

Emelie Righammar är specialiserad på brottmål och personskaderätt. Hon har gedigen erfarenhet av att verka i domstol som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, samt som offentligt biträde i mål om tvångsomhändertaganden (LVU, LVM och LPT). Hon har vidare stor erfarenhet inom personskaderätt, både som ombud vid skaderegleringar och i domstol, samt i fråga om andra tvister som involverar både privatpersoner och företag.

Emelie är född i Dalarna, och uppvuxen i Stockholms södra förorter. Hon har ett utpräglat idrottsintresse och som f.d. handbollsspelare ligger den sporten henne närmast om hjärtat, tätt följd av fotbollen. Förutom att umgås med familjen så utgörs den ultimata dagen av ett idrottsevenemang i goda vänners sällskap.

Kontakta Emelie Righammar om du behöver ombud eller konsultation inom följande områden:

  • Brottmål.
  • Skadeståndsrätt.
  • Försäkringsärenden.
  • Tvångsomhändertaganden (LVU, LVM, LPT).

__________________________________________

  • Advokat och delägare vid Atlas Advokater, 2017-
  • Advokat vid LEGIO Advokatfirma, 2014-2017
  • Biträdande jurist vid LEGIO Advokatfirma, 2009-2014
  • Juris kandidatexamen vid Stockholms universitet, 2010
  • Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2014
  • Språk: svenska, engelska, tyska
Emelie Righammar

Kontaktuppgifter