Frida Sundqvist

Juriststudent

Frida Sundqvist läser sin sista termin på juristprogrammet vid Stockholms universitet och bistår byråns advokater med administrativa sysslor.

Kontaktuppgifter