Hanna Jacobsson

Jurist (tjänstledig)

Jurist

Hanna Jacobsson är specialiserad på skadeståndsrätt och barnrätt. Hon har sedan tidigare erfarenhet av juridik från förvaltningsrätten.

Maila Ring

Erfarenheter

  • Juristassistent vid Atlas Advokater, 2020-
  • Föredragande jurist på en förvaltningsrätt, 2020.
  • Studentrådgivare, 2020.
  • Juristvolontär på barnombudet i Uppsala län, 2020.
  • Receptionist vid advokatbyrå, 2018.
  • Juristexamen vid Uppsala universitet, 2021
  • Språk: svenska, engelska.