Hanna Jacobsson

Juristassistent

Juristassistent

Hanna Jacobsson är specialiserad på skadeståndsrätt och barnrätt. Med bakgrund inom juridik och erfarenhet från förvaltningsrätten bistår Hanna Atlas advokater och jurister med enklare juridiskt arbete.

Maila Ring

Erfarenheter

  • Juristassistent vid Atlas Advokater, 2020-
  • Föredragande jurist på en förvaltningsrätt, 2020.
  • Studentrådgivare, 2020.
  • Juristvolontär på barnombudet i Uppsala län, 2020.
  • Receptionist vid advokatbyrå, 2018.
  • Påbörjat Juristprogrammet vid Uppsala universitet, 2017. Beräknas färdig 2021.
  • Språk: svenska, engelska.