Hans-Olof Hedbom

Advokat

• Advokat vid Atlas Advokater, 2019-
• Advokat vid Advokatfirman STRID, 2017-2019
• Senior Jurist vid Familjens Jurist, Stockholm 2017
• Advokat vid Advokatbolaget Welin, 2015-2017
• Advokat vid Advokatbolaget Norman Fagersand, 2012-2015
• Biträdande jurist vid Advokatbolaget Norman Fagersand, 2010-2012
• Jurist vid Fonus/Familjen jurist, 2001-2010
• Vendor manager vid Ericsson, 2000-2001
• Juris kandidatexamen vid Uppsala Universitet, 1999


• Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2012-2017, 2017-
• Språk: svenska, engelska

Hans-Olof Hedbom är specialiserad på brottmål och har gedigen erfarenhet av att verka i domstol som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.


Hans-Olof Hedbom
har gedigen erfarenhet inom ekonomisk familjerätt som ombud, bodelningsförrättare och boutredningsman och som ombud i tvist om barns boende, umgänge och vårdnad.

Hans-Olof Hedbom åtar sig följande typer av uppdrag:

 • Offentlig och privat försvarare
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • Ombud i tvist om barns boende, umgänge och vårdnad
 • Ombud för part i bodelningar och bouppteckningar
 • Boutredningsman
 • Bodelningsförrättare
 • Upprättande av äktenskapsförord och testamenten
 • Offentligt biträde i ärenden om LVU/LVM/LPT
 • Ställföreträdare för barn i ärenden om LVU
 • God man och rättegångsbiträde angående anordnande av förvaltarskap
 • God man för bortavarande part om äktenskapsskillnad
 • God man i ärenden om särskild förordnad vårdnadshavare

Kontaktuppgifter