Jennica Paulette

Advokat

Delägare samt grundare av Atlas Advokater.

Jennica Paulette åtar sig uppdrag som medlare i familjemål och har en gedigen erfarenhet att verka i domstol som ombud för privatpersoner i mål rörande vårdnad, boende och umgänge, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, biträde och ombud i utlänningsärenden samt som offentligt biträde i förvaltningsrättsliga mål.

Jennica har ett stort engagemang för barn, inte minst sina egna. Hon är uppväxt på Kungsholmen men har sedan lång tid tillbaka valt att bo i ett betydligt lugnare område utanför Stockholm. På fritiden föredrar hon att äta italiensk mat på en solig uteservering, gärna nära havet.

Kontakta Jennica Paulette om du behöver ombud eller konsultation inom följande områden:

 • Medlare i familjemål
 • Ombud i tvist om barns boende, umgänge och vårdnad.
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn.
 • Offentligt biträde i ärenden om LVU/LVM/LPT
 • Ställföreträdare för barn i ärenden om LVU
 • God man och rättegångsbiträde angående anordnande av förvaltarskap
 • God man i ärenden om särskils förordnad vårdnadshavare.
 • Offentligt biträde och privat ombud i asylärenden samt anknytningsärenden.
 • Offentligt biträde i ärenden om förvar enligt utlänningslagen

__________________________________________

 • Advokat och delägare vid Atlas Advokater, 2017-
 • Advokat och innehavare av Advokatfirman Paulette, 2016-2017
 • Advokat och delägare vid Advokatbyrån LEGE, 2014-2016
 • Biträdande jurist vid Advokatbyrån LEGE, 2013-2014
 • Delägare och grundare av Juristgruppen LEGE, 2010-2013
 • Jurist vid juristbyrå. 2010
 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2014
 • Förtroendeuppdrag inom Sveriges advokatsamfunds Stockholmsstyrelse sedan juni 2017
 • Språk: svenska, engelska
Jennica Paulette

Kontaktuppgifter