Jennica Paulette

Advokat och delägare

Delägare och grundare av Atlas Advokater

Jennica Paulette åtar sig uppdrag som medlare i familjemål och har en gedigen erfarenhet att verka i domstol som ombud för privatpersoner i mål rörande vårdnad, boende och umgänge, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, biträde och ombud i utlänningsärenden samt som offentligt biträde i förvaltningsrättsliga mål.

Jennica har ett stort engagemang för barn, inte minst sina egna. Hon är uppväxt på Kungsholmen men har sedan lång tid tillbaka valt att bo i ett betydligt lugnare område utanför Stockholm. På fritiden föredrar hon att äta italiensk mat på en solig uteservering, gärna nära havet.

Maila Ring

Erfarenheter

 • Advokat och delägare vid Atlas Advokater, 2017-
 • Advokat och innehavare av Advokatfirman Paulette, 2016-2017
 • Advokat och delägare vid advokatbyrå, 2014-2016
 • Jurist vid advokatbyrå, 2013-2014
 • Delägare och grundare av juristbyrå, 2010-2013
 • Jurist vid juristbyrå, 2010
 • Jurist kandidatexamen vid Stockholms universitet, dec 2009
 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2014
 • Förtroendeuppdrag inom Sveriges advokatsamfunds Stockholmsstyrelse sedan juni 2017
 • Språk: svenska, engelska

Arbetsområden

 • Medlare
 • Vårdnad, boende, umgänge
 • Ställföreträdare och offentligt biträde för barn i ärenden om LVU
 • Ombud för barn i mål om underhåll för barn
 • Målsägandebiträde för barn och unga
 • Särskild företrädare för barn
 • Ställföreträdare och ombud i ärenden om särskild förordnad vårdnadshavare
 • Offentligt biträde i asylärenden samt anknytningsärenden för barn