Jessica Augustsson

Juristassistent

Juristassistent

Jessica är specialiserad på brottmål men har även ett stort intresse för barnrätt. Hon bistår Atlas advokater och jurister med enklare juridiska uppgifter.

Maila Ring

Erfarenheter

  • Juristassistent Atlas Advokater, 2021
  • Juridisk rådgivare på Hyresgästföreningen, 2020
  • Juristpraktikant på advokatbyrå, 2020
  • Juristvolontär Barnombudet i Uppsala, 2019
  • Påbörjade juristprogrammet i Uppsala 2017. Beräknas färdig 2022.
  • Språk: svenska, engelska