Advokat på Atlas Advokater

Linda Bohlin har sedan 2011 verkat i domstol som ombud för privatpersoner i familjerättsliga mål om barns boende, umgänge och vårdnad. Hon har också flerårig erfarenhet som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och i ärenden som rör tvångsomhändertaganden av barn (LVU), samt som offentligt biträde och ombud i asylärenden.

Linda är en rastlös själ som älskar äventyr och adrenalinkickar, såsom att resa, bestiga berg, dyka och springa Tjurruset.

Maila Ring

Erfarenheter

 • Advokat vid Atlas Advokater, 2021-
 • Jurist vid Atlas Advokater, 2017-2021
 • Jurist vid Advokatfirman Paulette, 2017
 • Jurist och innehavare av juristfirman Bohlins Juridiska, 2016-2017
 • Jurist och affärsutvecklare vid juristbyrå, 2011-2016
 • Juris kandidatexamen vid Stockholms universitet, 2011
 • Språk: svenska, engelska

Arbetsområden

 • Ombud i tvist om barns boende, umgänge och vårdnad
 • Ställföreträdare och ombud i ärenden om särskild förordnad vårdnadshavare
 • God man i familjerättsliga mål
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • Offentligt biträde i asylärenden
 • Offentligt biträde i ärenden om LVU
 • Ställföreträdare för barn i ärenden om LVU