Linda Bohlin Jacobsson

Biträdande jurist

Linda Bohlin Jacobsson har 8 års erfarenhet av att verka i domstol som ombud för privatpersoner i familjerättsliga mål om barns boende, umgänge och vårdnad samt flerårig erfarenhet som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, samt som offentligt biträde ombud i asylärenden.

Linda är en rastlös själ som älskar äventyr och adrenalinkickar, såsom att resa, bestiga berg, dyka och springa Tjurruset. Linda kommer från Uppsala, är gift och bor på en ö utanför Stockholm med man och hunden Ludde.

Kontakta Linda Bohlin Jacobsson om du behöver ombud eller konsultation inom följande områden:

 • Ombud i tvist om barns boende, umgänge och vårdnad.
 • God man i ärenden om särskild förordnad vårdnadshavare.
 • God man i ärende om upphävande och fastställande av faderskap Målsägandebiträde.
 • Särskild företrädare för barn.
 • Offentligt biträde och i asylärenden.
 • Offentligt biträde i ärenden om LVU/LVM/LPT.
 • Ställföreträdare för barn i ärenden om LVU

__________________________________________

 • Biträdande jurist vid Atlas Advokater, 2017-
 • Biträdande jurist vid Advokatfirman Paulette, 2017
 • Jurist och innehavare av juristfirman Bohlins Juridiska, 2016-2017
 • Jurist och affärsutvecklare vid juristbyrå, 2011-2016
 • Juris kandidatexamen vid Stockholms universitet, 2011
 • Språk: svenska, engelska
Linda Bohlin

Kontaktuppgifter