Magnus Österholm

Biträdande jurist

Magnus Österholm har erfarenhet av vid domstol förekommande mål och ärenden samt goda kunskaper om obeståndsrättsliga frågeställningar.

På fritiden har Magnus Österholm har ett stort samhällsintresse och gillar att läsa olika former av litteratur.

Kontakta Magnus Österholm om du är i behov av konsultation eller ombud inom följande områden:

  • Tvistelösning.
  • Fordringsrättsliga mål.
  • Obestånds- och exekutionsrättsliga ärenden såsom handräckning.
  • Arbetsrätt.
  • Kommersiell avtalsrätt.

__________________________________________

  • Biträdande jurist vid Atlas Advokater, 2019-
  • Tingsnotarie vid Attunda tingsrätt, 2017-2019
  • Kronoinspektör vid Kronofogdemyndigheten, 2015-2017
  • Juristexamen vid Stockholms universitet med specialkurser i obestånd- och sakrätt, 2015
  • Språk: svenska, engelska

Kontaktuppgifter