Marcus Jonsson Engstrand

Advokat och delägare

Delägare och grundare av Atlas Advokater

Marcus Jonsson Engstrand är specialiserad på affärsjuridiska frågor och har stor erfarenhet av att agera ombud, såväl i allmän domstol som i skiljeförfaranden. Marcus ägnar sig i huvudsak åt kommersiell avtalsrätt, däribland företagsöverlåtelser, samt kommersiella tvister.

Marcus Jonsson Engstrand är uppvuxen i Jämtland och intresserad av jakt, musik och matlagning.

Maila Ring

Erfarenheter

 • Advokat och delägare vid Atlas Advokater, 2017-
 • Advokat vid advokatbyrå, 2015-2017
 • Jurist vid advokatbyrå, 2011-2015
 • Juris kandidatexamen vid Uppsala universitet, 2011
 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2015
 • Språk: svenska, engelska

Arbetsområden

 • Tvistelösning
 • Skadeståndsrätt
 • Kommersiell avtalsrätt
 • Fastighetsrätt och entreprenadrätt
 • Försäkringsärenden
 • Medlingsuppdrag
 • Företagsöverlåtelser