Mikaela Kassmyr

Advokat

Mikaela Kassmyr är specialiserad på brottmål och skadeståndsrätt. Hon har gedigen erfarenhet av att verka i domstol som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Hon har vidare stor erfarenhet inom skadeståndsrätt och personskaderätt, både som ombud vid skaderegleringar och i domstol, samt i fråga om andra tvister som involverar både privatpersoner och företag. Mikaela Kassmyr åtar sig även uppdrag som ombud i vårdnadstvister.

Mikaela Kassmyr är född och uppvuxen i Täby utanför Stockholm. På fritiden ägnar hon sig ofta åt träning både ute och inne samt att umgås med familj och vänner gärna i kombination med matlagning, musikevenemang eller biobesök.

Kontakta Mikaela Kassmyr om du behöver ombud eller konsultation inom följande områden:

  • Brottmål
  • Särskild företrädare för barn
  • Skadeståndsrätt
  • Försäkringsärenden
  • Ombud i tvist om barns boende, umgänge och vårdnad.

Tidigare erfarenheter

Advokat vid Atlas Advokatbyrå 2020 –

Advokat vid Holmbergs Advokatbyrå 2019-2020

Advokat vid Legio Advokatfirma 2018-2019

Biträdande jurist vid Legio Advokatfirma 2015-2018

Quality & Risk coordinator vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå 2013-2015

Juris kandidatexamen vid Uppsala Universitet 2013

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2018

Språk: svenska och engelska

Kontaktuppgifter