Advokat på Atlas Advokater

Mikaela Kassmyr är specialiserad på brottmål, särskilt frågor om förtal, och skadeståndsrätt. Hon har gedigen erfarenhet av att verka i domstol som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Hon har vidare stor erfarenhet inom skadeståndsrätt och personskaderätt, både som ombud vid skaderegleringar och i domstol, samt i fråga om andra tvister som involverar både privatpersoner och företag. Mikaela Kassmyr åtar sig även uppdrag som ombud i vårdnadstvister.

Mikaela Kassmyr är född och uppvuxen i Täby utanför Stockholm. På fritiden ägnar hon sig ofta åt träning både ute och inne samt att umgås med familj och vänner gärna i kombination med matlagning, musikevenemang eller biobesök.

Maila Ring

Erfarenheter

 • Advokat vid Atlas Advokatbyrå 2020 –
 • Advokat vid advokatbyrå 2019-2020
 • Advokat vid advokatbyrå 2018-2019
 • Jurist vid advokatbyrå 2015-2018
 • Quality & Risk coordinator vid advokatbyrå 2013-2015
 • Juris kandidatexamen vid Uppsala Universitet 2013
 • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2018
 • Språk: svenska och engelska

Arbetsområden

 • Brottmål
 • Skadeståndsrätt
 • Försäkringsärenden
 • Ombud i tvist om barns boende, umgänge och vårdnad
 • Tvångsvård
 • Målsägarbiträde