Jurist

Paul Pascalau har sitt huvudsakliga verksamhetsområde inom affärsjuridiken. Han har sedan tidigare erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete vid domstol, inte minst i rollen som ordförande vid förhandlingar i brott- och tvistemål samt även vid konkursrättsliga sammanträden.

På fritiden gillar han att läsa, skriva och fjällvandra.

Maila Ring

Erfarenheter

 • Beredningsjurist, Mora tingsrätt, 2020
 • Tingsnotarie, Mora tingsrätt, 2018-2020
 • Juristexamen, Stockholms universitet 2018
 • Konstitutionell rätt, Glasgows universitet, HT 2016
 • Språk: Svenska, engelska och rumänska.

Arbetsområden

 • Skadeståndsrätt
 • Avtalsrätt
 • Kommersiell tvistlösning
 • Fastighetsrätt
 • Entreprenadrätt
 • Konsumententreprenader
 • Kommersiell hyresrätt