Rahima Khatun

Socionom och juristassistent

Socionom och juristassistent

Med bakgrund inom juridik och administrativt arbete samt erfarenhet från åklagarmyndigheten bistår Rahima Atlas advokater och jurister med administrativt stöd samt enklare juridiskt arbete.

Maila Ring

Erfarenheter

  • Socionom och juristassistent vid Atlas Advokater, 2020-
  • Åklagaradministratör vid Åklagarmyndigheten, 2019-2020.
  • Påbörjat juristprogrammet vid Stockholms universitet, 2018. Beräknas färdig 2023.
  • Master i socialt arbete vid Stockholms universitet, 2017.
  • Socialsekreterare vid Stockholms stad, Huddinge kommun samt Tyresö kommun, 2016-2019.
  • Språk: svenska, engelska och bengaliska.