Planerar du att inleda nya året med att flytta? I så fall behöver du se till att du ändrar din folkbokföring – annars riskerar du att begå folkbokföringsbrott.

Vad innebär då folkbokföringsbrott? Ja, det är i ärlighetens namn något förvirrande. Folkbokföringsbrottet avskaffades 2013 eftersom uppfattningen då var att det inte behövdes (se den länkade propositionen, närmare bestämt sid. 114–115). Drygt fem år senare återinfördes det eftersom det hux flux ansågs vara behövligt igen. Förhoppningsvis har lagstiftaren nu bestämt sig en gång för alla, innan vi alla blir fullständigt yra av de olika, motsägelsefulla turerna.

Vad betyder då folkbokföringsbrottet? Jo, att du ska vara folkbokförd där du har din stadigvarande dygnsvila. Folkbokför du dig inte på rätt plats inom rätt tid från avflyttning så är det ett brott. Det hjälper inte att inte veta om detta, även om man ibland känner att det är nog så ursäktligt givet att lagstiftaren studsat fram och tillbaka som en pingpongboll i frågan. Ignorantia juris non excusat, som det heter. Okunskap om lagen är ingen ursäkt.

Det finns lite olika situationer när man får agera på lite olika sätt. Skatteverket har en bra rättslig vägledning om detta. Har du frågor eller funderingar kan du ringa dem, eller kontakta dem på annat sätt. Det kan oftast vara bra att få råden från Skatteverket skriftligt, så att du minns vad som gäller och har bevis på att Skatteverket sagt så. Visar det sig sedan vara fel kan du gå fri om du kan visa att myndigheten rått dig att göra som du gjort. Faktum är att felaktiga myndighetsråd är ett av få undantag från principen om att okunskap om lagen inte är en ursäkt.

Dagens tema leder oss in på ett fall som för inte allt för länge sedan fick prövningstillstånd i Högsta domstolen, vilket få fall får. Det handlar om en man som friades i tingsrätten, men dömdes i hovrätten, för att under en månads tid år 2020 ha underlåtit att göra en flyttanmälan såsom krävs enligt folkbokföringslagen för att undgå ansvar för folkbokföringsbrott. Mannen hävdade att han ”provbott” ihop med sin sambo och hänvisade till en paragraf i lagen som säger att man inte behöver ändra sin folkbokföring om man på förhand bestämt sig att inte regelmässigt tillbringa sin dygnsvila någon annanstans än där man är folkbokförd under en längre tid än ett år.

Tingsrätten accepterade invändningen, men inte hovrätten. Hovrätten påpekade bland annat att även om avsikten vore att ”provbo” ihop med flickvännen så var det inte fråga om en på förhand bestämd tid om max ett år. Man kan kanske tycka att det är rimligt. Undantaget i lagen tar ju sikte på då man från första början vet att man inte tillbringar mer än ett år på den nya adressen, exempelvis om man jobbar några månader på en annan ort.

Dock tar nu Högsta domstolen upp frågan. Kanske kommer hovrättens dom ändras. Kanske inte. Oavsett vilket: om du ska flytta, se till att folkbokföra dig i rätt tid och undvik därmed en sur nystart på år 2022.