Vi hjälper dig

Ett barns boende kan endast regleras på två sätt för att vara juridiskt bindande. Om föräldrarna är överens kan de skriva ett avtal som blir bindande förutsatt att det blir godkänt av socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört. Vanligtvis kan familjerätten hjälpa föräldrarna att upprätta detta avtal. Är man inte överens kan en domstol besluta var ett barn ska bo antingen växelvis eller hos den ena eller andra föräldern.

Processen i domstol som rör ett barns boende handläggs på samma sätt som i ett mål rörande vårdnaden om ett barn. Se under fliken vårdnad.

Prövningen sker alltid utifrån vad som är bäst för barnet.

Relaterade rättsområden