Vi hjälper dig

Underhållsbidrag ska enligt 7 kap 1 § föräldrabalken utgå efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade förmåga. Det finns ingen närmare lagreglering utan för vägledning i det enskilda fallet får man kolla praxis.

Vi på Altas Advokater träffar gärna boendeföräldrar för en timmes rådgivning och genomgång om just ditt barn kan har rätt till ett högre underhåll än det som Försäkringskassan betalar ut. För detta kan man söka en timme rättshjälp, den sökande är barnet, och eftersom barnet inte har någon inkomst kommer rättshjälpsmyndigheten att ersätta oss för rådgivningen. Boendeföräldern behöver alltså inte betala någonting för denna timmes rådgivning.

Till mötet med oss bör du ta med dig uppgifter om din inkomst, till exempel lönespecifikationer. Om dina inkomster varierar från månad till månad kan du ta med din deklaration. Ta även med dokument som rör barnets kostnader, till exempel faktura för barnomsorgsavgift eller avgifter för fritidsaktiviteter och liknande. Det kan också handla om utgifter för glasögon, mediciner som inte är gratis eller särskilda kostnader för barn med särskilda behov. Om du har dokument rörande den andra förälderns inkomster eller förmögenhet är detta också bra handlingar att ta med. De handlingar du inte kan få fram hjälper vi dig att få fram i möjligaste mån.

Välkommen att boka ett möte!

Relaterade rättsområden