Vi hjälper dig

Emelie Righammar

Advokat och delägare

Jennica Paulette

Advokat och delägare

Linda Bohlin Jacobsson

Biträdande jurist

Amanda Wibom

Biträdande jurist

Frida Sundqvist

Biträdande jurist

När behöver du en särskild försvarare för barn?

En särskild företrädare för barn utses när en förundersökning har inletts, eller återupptagits, i fråga om ett brott som kan leda till fängelse och har begåtts mot någon som är under 18 år. En särskild företrädare ska förordnas för barnet om:

  1. En vårdnadshavare kan misstänkas för brottet eller om
  2. Det finns en stor risk att en vårdnadshavare på grund av sitt förhållande till den som kan misstänkas för brottet inte kommer att ta till vara barnets rätt.

En särskild företrädare ska, i stället för barnets vårdnadshavare, som ställföreträdare ta till vara barnets rätt under förundersökningen och i efterföljande rättegång. Detta ombud bekostas av staten.

Relaterade rättsområden