Vi hjälper dig

Ett äktenskapsförord sätter reglerna ur spel. Ett äktenskapsförord kan upprättas innan ni gifter er, men även under tiden ni är gifta. Ett äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att vara gällande. Vi hjälper er gärna med dessa frågor, och kommer i samråd med er fram till vad som bäst gynnar er i ert ärende.

Arvode och betalning

Upprättande av äktenskapsförord kan i regel inte finansieras av vare sig rättsskydd eller rättshjälp, vilket innebär att ni måste bekosta detta själv. Kostnaden styrs helt och hållet av hur komplicerade förhållandena är i ert enskilda ärende och hur mycket tid som går åt för att ni ska känna er nöjda med äktenskapsförordet.

Relaterade rättsområden