Vi hjälper dig

Bodelning med anledning av ena makens död

I samband med att en make/maka dör så upplöses äktenskapet. Då ska även en bodelning mellan makarna ske. Genom bodelningen så separeras den kvarvarande makens egendom från den avlidne makens egendom (arvet). Efter att en bodelning har skett kan sedan den avlidne makens/makans kvarlåtenskap (arv) fördelas mellan den avlidnes arvtagare.

Bodelning med anledning av skilsmässa

Vid skilsmässa sker bodelning när äktenskapet är upplöst eller när tingsrätten har dömt till äktenskapsskillnad/skilsmässa. Om du och din make/maka är överens om hur ni vill dela upp er egendom står det er fritt att dela upp den efter era önskemål. En skriftlig bodelningshandling måste ändå upprättas över bodelningen.

Är ni inte överens om hur ni ska dela upp er egendom så finns det en omfattande reglering av hur egendomen ska delas upp enligt lag.

Bodelning under pågående äktenskap

Ibland kan två makar, av olika skäl, vilja genomföra en bodelning under pågående äktenskap. Det står makarna fritt att göra det. En skriftlig bodelningshandling måste upprättas över bodelningen.

Arvoden och betalning

Bodelningsärenden kan i regel inte finansieras av vare sig rättsskydd eller rättshjälp, vilket innebär att klienten måste bekosta detta själv. Kostnaden styrs helt och hållet av hur komplicerade förhållandena är i ditt enskilda ärende och hur mycket tid som går åt för att du ska känna dig nöjd med bodelningen.

Relaterade rättsområden