Vi hjälper dig

Ett samboavtal kan upprättas innan ni flyttar ihop, men även efter det att ni har flyttat ihop. Ett samboavtal behöver inte registreras hos någon myndighet för att vara gällande. Vi hjälper er gärna med dessa frågor, och kommer i samråd med er fram till vad som bäst gynnar er i ert ärende.

Arvoden och betalning

Upprättande av samboavtal kan i regel inte finansieras av vare sig rättsskydd eller rättshjälp, vilket innebär att ni måste bekosta detta själv. Kostnaden styrs helt och hållet av hur komplicerade förhållandena är i ert enskilda ärende och hur mycket tid som går åt för att ni ska känna er nöjda med samboavtalet.

Relaterade rättsområden