Vi hjälper dig

Då en av personerna i ett äktenskap eller ett registrerat partnerskap dör, går arvet efter den avlidne till den efterlevande makan/maken/registrerade partnern. De gemensamma barnen ärver först när den andre föräldern dör. Om en av personerna i en parrelation dör, och paret dessutom har barn från tidigare relationer, uppstår en annan situation.

Barn från tidigare relationer benämns särkullbarn vid bouppteckningen och arvskiftet. Ett särkullbarn har en annan position än parets gemensamma barn och har rätt att få ut sin arvslott direkt när föräldern avlider. Vi hjälper dig/er gärna med dessa frågor, och kommer i samråd med dig/er fram till vad som bäst gynnar dig/er i ditt/ert ärende.

Arvoden och betalning

Rådgivning kring hur ni ska hantera eventuella särkullbarn finansieras inte av rättsskydd eller rättshjälp, vilket innebär att ni måste bekosta detta själv. Kostnaden styrs helt och hållet av hur komplicerade förhållandena är i ert enskilda ärende och hur mycket tid som går åt för att ni ska känna er nöjda.

Relaterade rättsområden