Vi hjälper dig

Föreningen Byggandets Kontraktskommitté, BKK, har utarbetat branschgemensamma bestämmelser för olika entreprenadformer som syftar till att ge en rimlig balans mellan parternas rättigheter och skyldigheter. Dessa bestämmelser dominerar marknaden. Allmänna kontraktsrättsliga lagar och principer kan fylla ut luckor, vilket ökar komplexiteten ytterligare.

Det finns olika typer av entreprenader, och olika regelverk som omfattar de olika entreprenadtyperna (t.ex. utförandeentreprenad, totalentreprenad och småhusentreprenad).

I entreprenadförhållanden kan det bli tvist om t.ex. kontraktshandlingar, kontraktssumma, kontraktstid, fel, betalningsplan, tidsplan, mät- och ersättningsregler, forcering, ÄTA-arbeten, beställning, à-prislista, mängdförteckning, innehållna medel, behörighet och befogenhet m.m. Vi hjälper dig gärna med dessa frågor, och kommer i samråd med dig fram till vad som bäst gynnar dig i ditt ärende.

Arvoden och betalning

Under den utomrättsliga handläggningen, d.v.s. innan det formellt sett uppstår en tvist med motparten, betalar du/ditt företag själv arvodet till oss. Om ni inte kommer överens, utan du vill få en domstolsprövning eller skiljenämndsprövning av er tvist kan du ha rätt till rättsskydd från din företagsförsäkring. Vi ser alltid till att utreda dina möjligheter till att få dina advokatkostnader ersatta.